Alder til norskfødte hovedinntektstakere med innvandrerforeldre, etter de ti vanligste opprinnelseslandene. 2018. Antall husholdninger og prosent

Tilbake til artikkelen

Alder til norskfødte hovedinntektstakere med innvandrerforeldre, etter de ti vanligste opprinnelseslandene. 2018. Antall husholdninger og prosent1
  I alt Alder på hovedinntektstaker
  I alt -24 25-34 35-44 45-54 55-66 67-79 -80
1Studenthusholdninger er ikke inkludert.
I alt 16 738 100 18 48 21 4 4 3 2
                   
Herav:                  
Danmark 755 100 3 17 16 24 28 9 5
Sverige 518 100 6 14 11 8 13 29 19
Tyrkia 1 295 100 18 58 23 0 . . .
Marokko 743 100 20 55 25 0 . . .
Somalia 363 100 61 37 2 . . . .
Sri Lanka 501 100 29 61 9 0 . . .
India 713 100 10 55 34 1 0 0 0
Pakistan 3 887 100 11 53 36 1 . . .
Vietnam 1 606 100 19 68 13 . . . .
Chile 473 100 19 68 12 0 0 . .

Kontakt