Alder til hovedinntektstakeren blant øvrige husholdninger, og innvandrerhusholdninger etter de ti vanligste opprinnelseslandene og botid. 2018. Antall husholdninger og prosent

Tilbake til artikkelen

Alder til hovedinntektstakeren blant øvrige husholdninger, og innvandrerhusholdninger etter de ti vanligste opprinnelseslandene og botid. 2018. Antall husholdninger og prosent1
  Botid I alt Alder på hovedinntektstaker
  I alt -24 25-34 35-44 45-54 55-66 67-79 -80
1Studenthusholdninger er ikke inkludert.
Øvrige husholdninger   1 983 520 100 3 15 16 20 21 17 8
                     
Innvandrerhusholdninger:                    
  I alt 397 989 100 6 27 29 20 12 4 1
  Botid kortere enn 10 år 199 352 100 9 41 31 13 5 1 0
  Minimum 10 års botid 198 637 100 2 13 28 26 19 8 3
                     
Herav:                    
Danmark I alt 11 634 100 3 15 17 18 20 16 12
  Botid kortere enn 10 år 3 113 100 9 47 24 13 7 1 0
  Minimum 10 års botid 8 521 100 1 3 14 21 24 22 16
                     
Sverige I alt 21 089 100 3 30 25 18 14 9 2
  Botid kortere enn 10 år 9 131 100 6 58 23 8 5 1 0
  Minimum 10 års botid 11 958 100 1 8 26 25 21 15 4
                     
Polen I alt 57 752 100 3 26 38 21 10 1 0
  Botid kortere enn 10 år 37 566 100 4 36 37 17 6 0 0
  Minimum 10 års botid 20 186 100 2 8 40 28 18 3 0
                     
Litauen I alt 21 969 100 4 38 35 17 6 0 0
  Botid kortere enn 10 år 18 548 100 5 42 32 16 5 0 0
  Minimum 10 års botid 3 421 100 2 17 48 23 10 1 0
                     
Tyskland I alt 13 633 100 5 15 25 26 17 8 3
  Botid kortere enn 10 år 5 023 100 11 31 28 19 9 1 0
  Minimum 10 års botid 8 610 100 2 6 23 29 22 13 5
                     
Eritrea I alt 13 107 100 16 38 28 13 5 1 0
  Botid kortere enn 10 år 11 133 100 18 43 27 9 2 1 0
  Minimum 10 års botid 1 974 100 2 12 32 32 16 4 1
                     
Somalia I alt 15 205 100 10 36 27 18 7 2 0
  Botid kortere enn 10 år 6 319 100 16 51 21 8 3 2 0
  Minimum 10 års botid 8 886 100 7 25 31 25 10 2 1
                     
Irak I alt 11 948 100 7 28 27 24 10 2 1
  Botid kortere enn 10 år 2 194 100 11 39 31 14 4 1 0
  Minimum 10 års botid 9 754 100 6 26 27 27 12 3 1
                     
Iran I alt 10 315 100 3 21 27 24 20 4 1
  Botid kortere enn 10 år 2 941 100 8 38 36 12 4 1 0
  Minimum 10 års botid 7 374 100 1 14 23 29 26 5 1
                     
Syria I alt 12 018 100 17 39 26 12 4 1 0
  Botid kortere enn 10 år 11 357 100 17 40 26 11 3 1 0
  Minimum 10 års botid 661 100 5 21 26 27 18 2 1

Kontakt