122133
122133
innrapportering
2013-09-18T15:08:00.000Z
no

Pågår

Kvartalsvis regnskap fra kommuner og fylkeskommuner

Måleperiodekvartalsvis

Det er åpent for prøverapportering andre kvartal 2021, kan sendes inn fra 7.juli kl 12.

Innhold

Formål

Status for rapporteringen

Det er åpent for prøverapportering av 2 kvartal (januar - juni). Kan sendes inn fra 7. juli kl 12. Frist for innsending er torsdag 5.august. 

Innlogging / PIN-kode

Brukernavnet er organisasjonsnummeret. Det skal brukes samme pinkode som for årsrapporteringene 2020.  

Hvem skal rapportere?

Alle kommuner og fylkeskommuner.

Hva skal rapporteres?

Det er bevilgningsregnskap og balanse for kommune-/fylkeskassen som skal rapporteres. Regnskapsmaterialet skal være av typen ”hittil i år” – det skal akkumuleres fra og med januar til og med gjeldende kvartal. Rapportering bør ikke skje før alle forhold vedrørende perioden er blitt inkludert i regnskapet.

Det er ikke krav om at rapporteringen skal tilsvare et ferdig avstemt regnskap, og heller ikke at balansen skal være avsluttet med hensyn til fordeling på fond og memoriakonti.

Hva skal du gjøre hvis du tror det er feil i det du har rapportert?

Dersom det du har rapportert er feil / ufullstendig, skal du rapportere på nytt. Det er ikke nødvendig å rette forrige rapportering (den nye innsendingen vil bli "aktiv" hos oss og den tidligere rapporteringen vil settes som "inaktiv").

Nytt ved denne og forrige rapportering

Ved opplasting av de aktuelle filene vil det nå ikke være mulig «å sende inn» filen dersom den inneholder ugyldige arter, funksjoner, kapitler og/eller sektorer.

Unntak her er art 690, funksjon 190 og funksjon 490. Eventuelle rader med slik verdi for art eller funksjon vil ikke være til hinder for å «sende inn» den opplastede filen.  

Slik kan man kontrollere regnskapene før det åpnes for rapportering ("prøverapportering"):

"Prøverapportering" gjøres ved å logge inn, laste opp regnskapsfilene på vanlig måte og deretter velge "kontrollere". Eneste forskjell fra ordinær rapportering er at du ikke har tilgang til "send inn-knappen".

Frister for hvert enkelt kvartal 

  • Per 2. kvartal 2021 (jan-jun): Torsdag 5. august (kan rapportere fra onsdag 7.juli kl 12.00).
  • Per 3. kvartal 2021 (jan-sep): Onsdag 20. oktober (kan rapportere fra torsdag 7.oktober kl 12.00).
  • Per 4. kvartal 2021 (jan-des): Torsdag 20. januar (kan rapportere fra tirsdag 11. januar kl 12.00).
  • Per 1. kvartal 2022 (jan-mar): Onsdag 20. april (kan rapportere fra torsdag 7. april kl 12.00).

Kontakt

Resultater fra rapporteringen

Andre nettsteder