122133
122133
innrapportering
2013-09-18T15:08:00.000Z
no

Pågår

Kvartalsvis regnskap fra kommuner og fylkeskommuner

Måleperiodekvartalsvis

Ingen indikasjoner på driftsproblemer.

Innhold

Formål

Status for rapporteringen

Det er åpent for prøverapportering av 2.kvartal. Innsending kan foretas fra tirsdag 7.juli kl 12. Frist for innsending er onsdag 5.august 2020. 

Hvem skal rapportere?

Alle kommuner og fylkeskommuner.

Hva skal rapporteres?

Det er bevilgningsregnskap og balanse for kommune-/fylkeskassen som skal rapporteres. Regnskapsmaterialet skal være av typen ”hittil i år” – det skal akkumuleres fra og med januar til og med gjeldende kvartal. Rapportering bør ikke skje før alle forhold vedrørende perioden er blitt inkludert i regnskapet.

Det er ikke krav om at rapporteringen skal tilsvare et ferdig avstemt regnskap, og heller ikke at balansen skal være avsluttet med hensyn til fordeling på fond og memoriakonti.

Hva skal du gjøre hvis du tror det er feil i det du har rapportert?

Dersom du har mistanke om at det er feil i en innsendt rapportering, eller at rapporteringen er ufullstendig, skal du rapportere på nytt. Det er i slike tilfeller ikke nødvendig å rette forrige rapportering (den nye rapporteringen vil være "aktiv" hos oss og den tidligere rapporteringen settes som "inaktiv").

Nytt i 2020

Det er en rekke endringer i arter, funksjoner og kapitler i 2020. Se regnskapsveiledningen.  

Slik kan man kontrollere regnskapene før det åpnes for rapportering ("prøverapportering"):

"Prøverapportering" gjøres ved å logge inn, laste opp regnskapsfilene på vanlig måte og deretter velge "kontrollere". Eneste forskjell fra ordinær rapportering er at du ikke har tilgang til "send inn-knappen".

Innlogging / PIN-kode

Brukernavnet er organisasjonsnummeret. Det skal brukes samme pinkode som ved innsending av skjemaene 22, 25 og 33.  

Frister for hvert enkelt kvartal

 

  • Per 2. kvartal 2020 (jan-jun): Onsdag 5. august (kan rapportere fra tirsdag 7. juli kl 12.00).
  • Per 3. kvartal 2020 (jan-sep): Tirsdag 20. oktober (kan rapportere fra onsdag 7.oktober kl 12.00).
  • Per 4. kvartal 2020 (jan-des): Onsdag 20. januar (kan rapportere fra mandag 11. januar kl 12.00).

 

  • Per 1. kvartal 2020 (jan-mar): Mandag 20. april (kan rapportere fra mandag 6. april kl 12.00).

Kontakt

Resultater fra rapporteringen

Andre nettsteder