122133
122133
innrapportering
2013-09-18T15:08:00.000Z
no

Pågår

Kvartalsvis regnskap fra kommuner og fylkeskommuner

Måleperiodekvartalsvis

Ingen indikasjoner på driftsproblemer.

Innhold

Formål

De innsendte regnskapsdataene er et viktig bidrag i SSB sitt arbeid med å lage statistikker. 

Dataene fra bevilgningsregnskapet inngår i kvartalsvis statistikk om offentlig forvaltnings inntekter og utgifter.

Dataene fra balansen inngår i kvartalsvis statistikk om offentlig forvaltnings fordringer og gjeld.  

Både dataene fra bevilgningsregnskapet og balansen inngår i tillegg i kvartalsvis nasjonalregnskap

Status for rapporteringen

Det er åpent for rapportering av 3. kvartal. Frist for rapportering er i henhold til forskriften søndag 20. oktober. 

Hvem skal rapportere?

Alle kommuner og fylkeskommuner.

Hva skal rapporteres?

Det er bevilgningsregnskap og balanse for kommune-/fylkeskassen som skal rapporteres. Regnskapsmaterialet skal være av typen ”hittil i år” – det skal akkumuleres fra og med januar til og med gjeldende kvartal. Rapportering bør ikke skje før alle forhold vedrørende perioden er blitt inkludert i regnskapet.

Det er ikke krav om at rapporteringen skal tilsvare et ferdig avstemt regnskap, og heller ikke at balansen skal være avsluttet med hensyn til fordeling på fond og memoriakonti.

Hva skal du gjøre hvis du tror det er feil i det du har rapportert?

Dersom du har mistanke om at det er feil i en innsendt rapportering, eller at rapporteringen er ufullstendig, skal du rapportere på nytt. Det er i slike tilfeller ikke nødvendig å rette forrige rapportering (den nye rapporteringen vil være "aktiv" hos oss og den tidligere rapporteringen settes som "inaktiv").

Nytt i 2019

Det er ingen endringer i arter, funksjoner, kapitler eller sektorer i 2019. 

Slik kan man kontrollere regnskapene før det åpnes for rapportering ("prøverapportering"):

"Prøverapportering" gjøres ved å logge inn, laste opp regnskapsfilene på vanlig måte og deretter velge "kontrollere". Eneste forskjell fra ordinær rapportering er at du ikke har tilgang til "send inn-knappen".

Innlogging / PIN-kode

Brukernavnet er organisasjonsnummeret. 

Passord (pinkode) for rapportering ble sendt til den enkelte kommune/fylke sin "Alr-inn-konto" i begynnelsen av desember 2018. Denne koden skal brukes ved innlogging både for årsrapportering 2018 og rapportering per 4. kvartal 2018 til og med per 3. kvartal 2019.

Frister for hvert enkelt kvartal

  • Per 3. kvartal 2019 (jan-sep): Søndag 20.oktober (kan rapportere fra mandag 7. oktober kl 13.00).
  • Per 4. kvartal 2019 (jan-des): Mandag 20.januar 2020 (kan rapportere fra tirsdag 7. januar kl 13.00).
  • Per 1. kvartal 2020 (jan-apr): Mandag 20. april (kan rapportere fra mandag 6. april kl 13.00).

Kontakt

Resultater fra rapporteringen

Andre nettsteder