327985
327985
innrapportering
2017-12-01T10:00:00.000Z
no

Ikke aktiv

KOSTRA innrapportering

Måleperiodeårlig

Testperiode 29.okt til 9.nov: Mulighet for testrapportering av 2018-årgangen i KOSTRA

Innhold

  • Om rapporteringen

Formål

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Opplysningene hentet inn av Statistisk sentralbyrå nyttes til utarbeidelse av styringsinformasjon for kommuner, bydeler og fylkeskommuner.

 

INNRAPPORTERINGSSTATUS 

Meldinger fra skjemaportalen:

DatoMelding
 03.12.2018

Produksjonsperioden for 2018-innrapporteringen startet 1. desember 2018.

 03.12.2018

Ny versjon av kontrollprogrammet er tilgjengeliggjortInformasjon om rapportering 

Utdypende informasjon

 

Programmer til fagsystem for kommuner og leverandører

 

Veileding og utskriftsvennlige skjemaer

Veiledning og utskriftsvennlige skjema for rapportering av 2018 årgangen blir lagt ut i løpet av desember. 

 

A-ordningen

Veiledning/retningslinjer om A-ordningen og innrapportering av lønns- og ansettelsesforhold finn dere på i altinn.no på denne lenken: https://www.altinn.no/no/a-ordningen/Veiledning/ 

Informasjon om inndelingsregler for virksomheter i Enhetsregisteret (ER) og Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF) i SSB.  

Type virksomheter i Enhetsregisteret:

 

Fredete bygg  

Liste over fredete bygg

Lister over bygg registrert oppført før 1850:

Kontakt