327985
327985
innrapportering
2017-12-01T10:00:00.000Z
no

Pågår

KOSTRA innrapportering

Måleperiodeårlig

Innhold

  • Om rapporteringen

Formål

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Opplysningene hentet inn av Statistisk sentralbyrå nyttes til utarbeidelse av styringsinformasjon for kommuner, bydeler og fylkeskommuner.

 

INNRAPPORTERINGSSTATUS 

Meldinger fra skjemaportalen:

DatoMelding
08.03.2019

Vi gjør oppmerksom på at portalen vil være stengt i perioden 8. mars 2019 klokken 12:00 til 15. mars 2019 klokken 12:00. Etter 15. mars vil det igjen være mulig å sende inn rettelser/evt. manglende skjema.

02.01.2019

Skjemaportalen er åpnet for ordinær innrapportering av data for 2018. Man kan logge seg inn ved å benytte pinkode tilsendt fra SSB.

03.12.2018

Produksjonsperioden for 2018-innrapporteringen startet 1. desember 2018.

03.12.2018

Ny versjon av kontrollprogrammet er tilgjengeliggjortInformasjon om rapportering 

Utdypende informasjon

 

Programmer til fagsystem for kommuner og leverandører

 

 

A-ordningen

Veiledning/retningslinjer om A-ordningen og innrapportering av lønns- og ansettelsesforhold finn dere på i altinn.no på denne lenken: https://www.altinn.no/no/a-ordningen/Veiledning/ 

Informasjon om inndelingsregler for virksomheter i Enhetsregisteret (ER) og Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF) i SSB.  

Type virksomheter i Enhetsregisteret:

 

Fredete bygg  

Liste over fredete bygg

Lister over bygg registrert oppført før 1850:

Kontakt