117155
117155
innrapportering
2013-06-04T12:49:00.000Z
no

Ikke aktiv

Volum- og prisopplysninger for lufttransport med passasjerer

Måleperiodemånedlig/ kvartalsvis

Innhold

  • Om rapporteringen

Lover og regler