340323
/helse/statistikker/tannhelse/aar
340323
statistikk
2018-06-28T08:00:00.000Z
Helse;Offentlig sektor
no
tannhelse, Tannhelsetenesta, tannstatus, karies, tannleger, tannpleiere, tannlegesekretærer, driftsutgifterHelsetjenester, KOSTRA, Helse, Offentlig sektor
false

Tannhelsetenesta2017

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Tannhelsetenesta. Hovudtal
ProsentProsentvis endring
20172016 - 2017
Tannhelsetilstand
12-åringer, andel undersøkt helt uten karieserfaring60,01,4
18-åringer, andel undersøkt helt uten karieserfaring26,612,7
SIC-indeks for 12-åringar2,60,0
Absolutte talProsentvis endring
20172016 - 2017
Årsverk
Tannlegeårsverk, avtalte (offentleg og privat)4 041,50,7
Tannpleiarårsverk, avtalte (offentleg og privat)991,23,5
Tannlegespesialistar (offentleg og privat)473,43,4
Aktivitet
Prioriterte personar, undersøkt/behandla840 618-2,8
Barn og ungdom 3-18 år, undersøkt/behandla692 472-2,6
Eldre langtidssjuke og uføre i heimesjukepleie, undersøkt/behandla35 813-2,3
Eldre langtidssjuke og uføre på insititusjon, undersøkt/behandla31 423-1,3
Vakse betalande klientell, undersøkt/behandla180 476-9,2
1000 kronerProsentvis endring
20172016 - 2017
Utgifter
Brutto driftsutgifter, tannhelsetenesta totalt3 477 2451,2
Brutto driftsutgifter, pasientbehandling2 676 0882,3
Brutto driftsutgifter, fellesfunksjonar801 157-2,3

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB