Røyk, alkohol og andre rusmidler2020

Innhold

Arkiv for Røyk, alkohol og andre rusmidler - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
3. februar 2009 2008 Jevn nedgang i andel dagligrøykere
31. januar 2008 2007 Stadig færre røyker daglig
4. januar 2007 4. januar 2007 Stadig færre røyker daglig
17. januar 2006 2005 Én av fire røyker daglig
17. januar 2005 2004 Liten endring i røyketallene
2. februar 2004 2003 Stadig færre røykere i Norge
20. juni 2003 2003 Nyttårsforsettene slår til?
27. mars 2003 2002 29 prosent røyker daglig
9. april 2002 2001 30 prosent røyker daglig
12. februar 2001 2000 32 prosent røyker daglig
31. januar 2000 1999 Kvinner og menn røyker like mye