221678_tabell_231296_not-searchable
/helse/statistikker/pleie/aar-forelopige
221678_tabell_231296
statistikk
2015-06-24T10:00:00.000Z
Helse;Offentlig sektor
no
true
Statistikken for pleie- og omsorgstjenestene viser utgifter, personell, mottakere/brukere og plasser. I 2014 passerte utgifter til omsorgstjenester 100 milliarder.

Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester2014, førebelse tal

Tal for 2015 publiseres 29. juni 2016.

Innhald

Årsverk og fråvere innanfor omsorgstenesten.
200920102011201220132014
Årsverk123 481,89126 227,15128 901,90131 179,95132 694,22134 323,76
Årsverk ekskl. fravær i brukerrettede tjenester pr. mottaker0,460,470,480,480,49
Årsverk per 1 000 innb. 67 år og over198198197195190186
Andel fråvere av årsverk11,611,210,611,010,510,7
Andel legemeldt sjukefråvere av totalt fråvere[doctor certifiedsickness absence, as a percentage of total absence81,381,479,980,780,781,1