Tabell

Årsverk og fråvere innanfor omsorgstenesten.
200920102011201220132014
Årsverk123 481,89126 227,15128 901,90131 179,95132 694,22134 323,76
Årsverk ekskl. fravær i brukerrettede tjenester pr. mottaker0,460,470,480,480,49
Årsverk per 1 000 innb. 67 år og over198198197195190186
Andel fråvere av årsverk11,611,210,611,010,510,7
Andel legemeldt sjukefråvere av totalt fråvere[doctor certifiedsickness absence, as a percentage of total absence81,381,479,980,780,781,1