221678_tabell_231292_not-searchable
/helse/statistikker/pleie/aar-forelopige
221678_tabell_231292
statistikk
2015-06-24T10:00:00.000Z
Helse;Offentlig sektor
no
true
Statistikken for pleie- og omsorgstjenestene viser utgifter, personell, mottakere/brukere og plasser. I 2014 passerte utgifter til omsorgstjenester 100 milliarder.

Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester2014, førebelse tal

Tal for 2015 publiseres 29. juni 2016.

Innhald

Mottakarar av heimetenester, etter type teneste.
2011201220132014
Mottakarar i alt177 094178 687179 859180 027
Berre praktisk hjelp43 33742 14840 98939 078
Berre heimesjukepleie70 18373 31475 02977 864
Både praktisk hjelp og heimesjukepleie63 57463 22563 84163 085