Tabell

Mottakarar av heimetenester, etter type teneste.
2011201220132014
Mottakarar i alt177 094178 687179 859180 027
Berre praktisk hjelp43 33742 14840 98939 078
Berre heimesjukepleie70 18373 31475 02977 864
Både praktisk hjelp og heimesjukepleie63 57463 22563 84163 085