221678_tabell_231291_not-searchable
/helse/statistikker/pleie/aar-forelopige
221678_tabell_231291
statistikk
2015-06-24T10:00:00.000Z
Helse;Offentlig sektor
no
true
Statistikken for pleie- og omsorgstjenestene viser utgifter, personell, mottakere/brukere og plasser. I 2014 passerte utgifter til omsorgstjenester 100 milliarder.

Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester2014, førebelse tal

Tal for 2015 publiseres 29. juni 2016.

Innhald

Mottakarar av heimetenester, etter alder
2011201220132014
I alt177 094178 687179 859180 027
Under 67 år68 78271 127:73 316
67-79 år32 66633 00633 64234 059
80-89 år56 18854 42553 23651 624
90 år og over19 45820 12920 78221 028
Uoppgitt alder00:0