Tabell

Mottakarar av heimetenester, etter alder
2011201220132014
I alt177 094178 687179 859180 027
Under 67 år68 78271 127:73 316
67-79 år32 66633 00633 64234 059
80-89 år56 18854 42553 23651 624
90 år og over19 45820 12920 78221 028
Uoppgitt alder00:0