221678_tabell_231290_not-searchable
/helse/statistikker/pleie/aar-forelopige
221678_tabell_231290
statistikk
2015-06-24T10:00:00.000Z
Helse;Offentlig sektor
no
true
Statistikken for pleie- og omsorgstjenestene viser utgifter, personell, mottakere/brukere og plasser. I 2014 passerte utgifter til omsorgstjenester 100 milliarder.

Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester2014, førebelse tal

Tal for 2015 publiseres 29. juni 2016.

Innhald

Bebuarar i bustader til pleie- og omsorgsformål, etter alder.
201220132014
Tallene ble rettet 24. juni 2015 kl. 10:40.
I alt44 84644 77244 087
Under 67 år19 24119 38219 293
67-79 år7 1097 1707 369
80-89 år12 09911 69510 985
90 år og over6 3976 5256 440
Uoppgitt alder.....