Tabell

Bebuarar i bustader til pleie- og omsorgsformål, etter alder.
201220132014
Tallene ble rettet 24. juni 2015 kl. 10:40.
I alt44 84644 77244 087
Under 67 år19 24119 38219 293
67-79 år7 1097 1707 369
80-89 år12 09911 69510 985
90 år og over6 3976 5256 440
Uoppgitt alder.....