221678_tabell_231289_not-searchable
/helse/statistikker/pleie/aar-forelopige
221678_tabell_231289
statistikk
2015-06-24T10:00:00.000Z
Helse;Offentlig sektor
no
true
Statistikken for pleie- og omsorgstjenestene viser utgifter, personell, mottakere/brukere og plasser. I 2014 passerte utgifter til omsorgstjenester 100 milliarder.

Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester2014, førebelse tal

Tal for 2015 publiseres 29. juni 2016.

Innhald

Bebuarar i institusjonar for eldre og funksjonshemma, etter alder
2011201220132014
I alt43 40643 91943 04843 073
Under 67 år4 7274 821::
67-79 år7 4877 7387 7217 871
80-89 år19 05218 95817 93317 352
90 år og over12 13912 40212 63112 927
Uoppgitt alder....