Tabell

Bebuarar i institusjonar for eldre og funksjonshemma, etter alder
2011201220132014
I alt43 40643 91943 04843 073
Under 67 år4 7274 821::
67-79 år7 4877 7387 7217 871
80-89 år19 05218 95817 93317 352
90 år og over12 13912 40212 63112 927
Uoppgitt alder....