Ulønnet omsorgsarbeid, levekårsundersøkelsen2015

Innhold

Arkiv for Ulønnet omsorgsarbeid, levekårsundersøkelsen - hvert 3. år

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
8. september 2020 2019 2019
15. september 2016 2015 Middelaldrende yter mest ulønnet omsorgsarbeid
1. oktober 2013 2012 Én av seks yter ulønnet omsorgsarbeid