269275_tabell_not-searchable
/helse/statistikker/omsarb/hvert-3-aar
269275_tabell
statistikk
2016-09-15T10:00:00.000Z
Helse;Sosiale forhold og kriminalitet
no
false
Levekårsundersøkelsen om helse fra 2015 kartlegger omfanget av ulønnet omsorgsarbeid for syke, eldre og funksjonshemmede i befolkningen.

Ulønnet omsorgsarbeid, levekårsundersøkelsen2015

Innhold

Publisert:

Oppdatert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Ulønnet omsorgsarbeid blant personer 16 år og over. Prosentfullscreen-iconUlønnet omsorgsarbeid blant personer 16 år og over. Prosentexcel-iconUlønnet omsorgsarbeid blant personer 16 år og over. Prosentcsv-iconUlønnet omsorgsarbeid blant personer 16 år og over. Prosent

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken