256274_tabell_376924_not-searchable
/helse/statistikker/helseforhold/hvert-3-aar
256274_tabell_376924
statistikk
2016-06-20T10:00:00.000Z
Helse;Sosiale forhold og kriminalitet
no
false
Nordmenns levevaner blir bedre, men utviklingen går saktere enn ønsket. 12 prosent av den norske befolkningen har fedme, viser SSBs levekårsundersøkelse.

Helseforhold, levekårsundersøkelsen2015

Innhold

Egenrapportert høyde og vekt for sesjonspliktige (SÅ 108)1
 Gjennomsnittshøyde, cmGjennomsnittsvekt, kg
 GutterJenterGutterJenter
1Brudd i statistikken i 2011 pga. endring i vernepliktsloven fra 1. januar 2010. Tidligere årganger har vært basert på fysiske målinger ved sesjon. Fra 2011 benyttes opplysninger fra egenrapportert nettskjema som sendes Forsvarets personell- og vernepliktssenter normalt det året de fyller 17 år.
1910171,0......
1920171,4......
1930172,8......
1937173,8......
1952176,2......
1960177,1......
1970178,7......
1980179,4......
1990179,7......
2000179,9..72,8..
2005179,8..74,7..
2010179,5..75,5..
2011 (født 1994)179,9167,173,762,1
2012 (født 1995)179,9167,173,962,5
2013 (født 1996)180,1167,174,462,7
2014 (født 1997)180,3167,175,463,2
2015 (født 1998)180,0167,074,663,3
2016 (født 1999)180,3167,274,863,6
2017 (født 2000)180,3167,174,763,7