Tabell

Egenrapportert høyde og vekt for sesjonspliktige (SÅ 108)1
 Gjennomsnittshøyde, cmGjennomsnittsvekt, kg
 GutterJenterGutterJenter
1Brudd i statistikken i 2011 pga. endring i vernepliktsloven fra 1. januar 2010. Tidligere årganger har vært basert på fysiske målinger ved sesjon. Fra 2011 benyttes opplysninger fra egenrapportert nettskjema som sendes Forsvarets personell- og vernepliktssenter normalt det året de fyller 17 år.
1910171,0......
1920171,4......
1930172,8......
1937173,8......
1952176,2......
1960177,1......
1970178,7......
1980179,4......
1990179,7......
2000179,9..72,8..
2005179,8..74,7..
2010179,5..75,5..
2011 (født 1994)179,9167,173,762,1
2012 (født 1995)179,9167,173,962,5
2013 (født 1996)180,1167,174,462,7
2014 (født 1997)180,3167,175,463,2
2015 (født 1998)180,0167,074,663,3
2016 (født 1999)180,3167,274,863,6
2017 (født 2000)180,3167,174,763,7