256274_tabell_not-searchable
/helse/statistikker/helseforhold/hvert-3-aar
256274_tabell
statistikk
2016-06-20T10:00:00.000Z
Helse;Sosiale forhold og kriminalitet
no
false
Nordmenns levevaner blir bedre, men utviklingen går saktere enn ønsket. 12 prosent av den norske befolkningen har fedme, viser SSBs levekårsundersøkelse.

Helseforhold, levekårsundersøkelsen2015

Innhold