51679
51679
friartikkel
2006-01-01T14:27:00.000Z
no

Dokumentasjon av Dødsårsaker 2003

Publisert:

Kap. I Visse infeksjoner og parasittære sykdommer

 

Kap. II Kreft 

  • Ingen kvalitetssikring av kreftdødsfall mot Kreftregisteret (KGR) denne årgangen. Årsaken er at KRG ikke var ferdig med sin årgang.

 

Kap. III Sykdommer i blod og bloddannende organer og visse forstyrrelser som berører immunmekanismen

 

Kap. IV Endokrine-og ernæringssykdommer og metabolske forstyrrelser

 

Kap. V Psykiske og adferdsmessige forstyrrelser

  • WHO har endret kodemåte innenfor kap. om Sykdommer i respirasjonssystemet (se dette kap.) En konsekvens av endringen er flere dødsfall av senil demens.
  • Endring i bruk av kode ICD F10-F19 på fjerdesiffer 0. Etter WHO’s regelendring skal alle forgiftninger på kap XX Ytre årsaker til sykdommer, skader og dødsfall. Det betyr at fra 2003 årgangen vil man ikke kunne skille mellom hvem som er avhengig av alkohol/stoffer/medikamenter når dødsårsaken er forgiftning. Ellers kodes det på samme måte som før.
  • Kode F100, F110, F12….F190 blir overført til kap XX , innenfor ICD-10 kodene X40-X49. Konsekvensen er færre dødsfall på gruppen F10-F19.

 

Kap. VI Sykdommer i nervesystemet

 

Kap. VII Sykdommer i øye

 

Kap. VIII Sykdommer i øre

 

Kap. IX Sykdommer i sirkulasjonssystemet

 

Kap. X Sykdommer i respirasjonssystemet

  • WHO’s regel 3 (se volum2 ICD-10); hvis en kode som er valgt til underliggende dødsårsak etter regel 1 eller 2, er klart forårsaket av en annen sykdom eller skade på dødsmeldingen, blir dette den underliggende dødsårsak.
  • Det har vært vanskelig for medlemslandene å tolke denne regelen, dette gjelder da spesielt penumoni som underliggende dødsårsak etter regel 1 og 2. WHO har laget en liste over hvilke koder som klart kan forårsake penumoni og som vil bli prefereret når pneumoni blir underliggende dødsårsak etter regel 1 og 2.
  • Konsekvensen i Norge er færre pneumonidødsfall som underliggende dødsfall.

 

Kap. XI Sykdommer i fordøyelsessystemet

 

Kap. XII Hud og underhud

 

Kap. XIII Sykdommer i muskel-skjelettsystemet og bindevevssykdommer

 

Kap. XIV Sykdommer i kjønns- og urinorganene

 

Kap. XV Graviditet, fødsel og barseltid

 

Kap. XVI Visse tilstander med begynnelse i den perinatale perioden

 

Kap. XVII Medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik

 

Kap. XVIII Symptomer, tegn og abnormale kliniske og lab. funn, ikke klass. andre steder

 

Kap. XIX Skader, forgiftning og visse andre konsekvenser av ytre årsaker

 

Kap. XX Ytre årsaker til sykdommer, skader og dødsfall

  • SSB implementerte en kodeendring i 2003 vedrørende forgiftningsdødsfall. WHO anbefalte at alle forgiftningsdødsfall skulle bli kodet som ulykker. Før denne endringen ble forgiftningsdødsfall hos misbrukere kodet som psykiske lidelser og adferdsforstyrrelser. Denne endringen ga markante utslag i statistikken spesielt i overgangen fra året 2002 til 2003. For å kunne sammenligne fra årene 2000 til 2010 må denne endringen tas hensyn til. Dessverre manglet det en note om dette i statistikkbanktabellen for dødsårsaksstatistikken.
  • Se tabell under hvor det er tatt hensyn til kodeendringen i 2003. Tabellen viser at det ikke er en økning av overdosedødsfall i perioden.

Overdosedødsfall:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Forgiftning av narkotika og dysleptica

15

27

18

159

179

154

184

193

195

211

162

Forgiftning av alkohol

11

9

23

61

40

38

37

37

36

49

42

Forgiftninger av andre og uspes.kjemikaler og giftige stoffer

38

63

69

99

160

124

117

111

113

105

154

Psykiske lidelser og adferdsforstyrrelser av alkohol, akutt intoks

35

26

30

             

 

Psykiske lidelser og adferdsforstyrrelser av opiater, akutt intoks

245

257

154

             

 

Psykiske lidelser og adferdsforstyrrelser av flere stoffer, akutt intoks

65

68

76

             

 

Sum

409

450

370

319

379

316

338

341

344

365

358

Kontakt