51681
51681
friartikkel
2003-01-01T14:34:00.000Z
no

Dokumentasjon av Dødsårsaker 2000

Publisert:

Kap. I Visse infeksjoner og parasittære sykdommer

 • Uspesifisert infeksjon i del I, ICD- kode B99, sidestilles med pneumoni: se Notat 2000/51 s. 7
 • Lungetuberkulose (A15-A19) som er histologisk eller bakteriologisk bekreftet kodes på A151

 

Kap. II Kreft

 • Viral hepatitt med unntak av hepatitt A blir UC når den står i sekvens med C220.
 • Skal K25-K27 bli UC til ca. ventriculi (C16) må den stå i sekvens i del I.
 • Mb.Waldenstrøm på dødsmeldingen sendes til Kreftregisteret
 • Kronisk hepatitt på dødsmeldingen er underliggende til ca. hepar, uavhengig av hvor hepatitten står på dødsmelding

 

Kap. III Sykdommer i blod og bloddannende organer og visse forstyrrelser som berører immunmekanismen

 

Kap. IV Endokrine-og ernæringssykdommer og metabolske forstyrrelser

 • Dehydrering i del I, ICD-kode E86, sidestilles med pneumoni: se Notat 2000/51 s. 7
 • Overvekt må i utgangspunktet spesifiseres nærmere før den blir UC (betydelig overvekt, patologisk overvekt, alder på avdøde osv). Fjerdesiffer bør ikke bli .9.

 

Kap. V Psykiske og adferdsmessige forstyrrelser

 • Ved Alzheimer sykdom/demens brukes regel 3 hvis det står noe om graden av alvorlighet eller tidlig debut når sykdommen står i del II.

 

Kap. VI Sykdommer i nerveystemet

 • Atrieflimmer trekkes opp og preferes som UC hvis TIA blir UC etter del I

 

Kap. VII Sykdommer i øye

 

Kap. VIII Sykdommer i øre

 

Kap. IX Sykdommer i sirkulasjonssytemet

 • Er det mors subita eller pneumoni i del I og flere hjertekoder i del II, skal den mest spesifikke trekkes opp, jf. modifikasjonsregel. Er det flere hjertekoder med samme preferanse (ex. coronarsclerose og aortastenose) tas førstenevnte opp til UC

 

Kap. X Sykdommer i respirasjonssystemet

 • Hvis KOLS står på dødsmelding og emfysem og kronisk bronkitt står på på obduksjon i diagnosefeltene vil J44 bli UC (koder etter diagnosefeltene)

 

Kap. XI Sykdommer i fordøyelsessystemet

 

Kap. XII Hud og underhud

 

Kap. XIII Sykdommer i muskel-skjelettsystemet og bindevevssykdommer

 

Kap. XIV Sykdommer i kjønns- og urinorganene

 • Urinveisinfeksjon og sepsis kodes på samme måte som pneumoni og sepsis jf. side 24 i "Oversikt over Dødsårsaksregisterets koderegler 1996-1997"
 • Terminal nyresvikt kodes på N180 (end-stage renal disease)

 

Kap. XV Graviditet, fødsel og barseltid

 

Kap. XVI Visse tilstander med begynnelse i den perinatale perioden

 

Kap. XVII Medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik

 • Caudalt regresjonssyndrom kodes på Q878.

 

Kap. XVIII Symptomer, tegn og abnormale kliniske og lab. funn, ikke klass. andre steder

 

Kap. XIX Skader, forgiftning og visse andre konsekvenser av ytre årsaker

 

Kap. XX Ytre årsaker til sykdommer, skader og dødsfall

 •  Alle fallskjermulykker fra fly blir kodet på ICD-10 kode V972

 

Retningslinjer for koding av operasjoner

 • jf. s. 8 i 'Oversikt over Dødsårsaksregisterets koderegler for 1996-1997
 •  I 2000 årgangen fikk SSB opplysning om operasjon fra Kreftregisteret. Denne ble tatt i bruk når avdødes underliggende dødsårsak er cancer. Selv om det ikke var markert for operasjon på dødsmelding ble den krysset av for operasjon ved koding (markert med 1).

 

Retningslinjer for utsending av tilleggsopplysninger

 • Dødsmeldinger hvor underliggende dødsårsak blir ICD-10 kode I602-I629 blir sendt ut etter tilleggsopplysninger der hvor avdøde er under 75 år.
 • Når perforasjon av tarm (K631) blir UC skal det spørres tilbake etter mer informasjon når avdøde er under 70 år.
 • Når nyresvikt (N19) blir UC skal det spørres tilbake etter mer informasjon når avdøde er under 70 år.

Kontakt