51736
51736
friartikkel
2002-01-01T08:06:00.000Z
no

Dokumentasjon av Dødsårsaker 1999

Publisert:

Kap. I Visse infeksjoner og parasittære sykdommer

 

Kap. II Kreft

 

Kap. III Sykdommer i blod og bloddannende organer og visse forstyrrelser som berører immunmekanismen

 

Kap. IV Endokrine-og ernæringssykdommer og metabolske forstyrrelser

 • Diabetes mellitus på dødsmeldingen skal kodes selv om den ikke er beskrevet i en evt. obduksjonen.
 • Dødsmeldinger med en uspesifisert diabetes mellitus blir kodet til insulinavhengig diabetes mellitus (E10) hvis avdøde var under 30 år når sykdommen ble diagnostisert.
 • Forstyrrelser i lipoproteinmetabolismen og andre lipidemier (E78) skal i utgangspunktet ikke bli UC hvis avdøde er over 70 år.

 

Kap. V Psykiske og adferdsmessige forstyrrelser

 • Tidligere narkomane og alkoholikere (tørrlagte) som dør av intoksikasjon av disse stoffene kodes som misbrukere.

 

Kap. VI Sykdommer i nervesystemet

 

Kap. VII Sykdommer i øye

 

Kap. VIII Sykdommer i øre

 

Kap. IX Sykdommer i sirkulasjonssystemet

 • Akutt myocardichemi kodes på I249.
 • Hjerteruptur kodes på samme måte som hjerteinfarkt.
 • Hvis gangren (ICD-10 kode R02) blir UC og det ikke er oppgitt andre sykdommer som kan relateres til gangren kan man la arteriosclerose i arterie i ekstremitet (kode I702) som UC, så sant avdøde er over 80 år.

 

Kap. X Sykdommer i respirasjonssystemet

 

Kap. XI Sykdommer i fordøyelsessystemet

 

Kap. XII Hud og underhud

 

Kap. XIII Sykdommer i muskel-skjelettsystemet og bindevevssykdommer

 • Står det en uspesifisert rheumatoid arthritt (ICD-10 kode M06) med med en følgesykdom spesifisert i M051-3 kodes den dit. ex. uspesifisert leddgikt med myokarditt kodes M053.
 • Hvis det er oppgitt innsatt protese som diagnose på dødsmelding og det ble foretatt operasjon som ikke er spesifisert kan man kode M169 (coxarthrose) så sant avdøde er over 80 år.

 

Kap. XIV Sykdommer i kjønns- og urinorganene

 •  IgA-nefritt kodes på N028

 

Kap. XV Graviditet, fødsel og barseltid

 

Kap. XVI Visse tilstander med begynnelse i den perinatale perioden

 

Kap. XVII Medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik

 

Kap. XVIII Symptomer, tegn og abnormale kliniske og lab. funn, ikke klass. andre steder

 

Kap. XIX Skader, forgiftning og visse andre konsekvenser av ytre årsaker

 

Kap. XX Ytre årsaker til sykdommer, skader og dødsfall

 • Vannskutere, vannski og jetski kodes til V90-V94 på fjerde siffer 7
 • Rafting kodes til V90-V94 på fjerde siffer 6
 • Fallskjermhopping og hangglider kodes på V96
 • Traktorvelt bør kodes på V84.
 • Fractura colli femoris skal som utgangspunkt ikke trekkes opp når den står i del II uten varighet.

 

Retningslinjer for utsending av tilleggsopplysninger

Tilleggsopplysninger vedr. mors subita:

Hvis avdøde dør hjemme:

 • det sendes vanligvis ikke ut tillegg der hvor utsteder og behandlede lege er den samme og avdøde er over 70 år
 • det sendes vanligvis ikke ut tillegg hvis behandlede lege mangler og avdøde er over 70 år

Dør avdøde på insti./sykehus:

 • sendes tillegg hvis avdøde er under 85 år

Kontakt