51738
51738
friartikkel
2001-01-01T08:23:00.000Z
no

Dokumentasjon av Dødsårsaker 1998

Publisert:

Kap. I Visse infeksjoner og parasittære sykdommer

 • Nekrotiserende fasceitt kodes med A40. som 1.diag. og M725 som 2.diagnose

 

Kap. II Kreft

 • Histoiologi II kode 1001 og 1002 skal kodes på D479.
 • Uspesifisert polycytemi på dødsmeldingen sendes til KRG
 • Ved mottak av opplysninger fra KRG:

-ved opplysninger med BS 90 skal dødsmelding følges

-DS 0 betyr at evt. opplysninger om svulster på dødsmelding er avkreftet

-er det divergens mellom opplysninger fra KRG og obduksjon følges obduksjon

 

Kap. III Sykdommer i blod og bloddannende organer og visse forstyrrelser som berører immunmekanismen

 

Kap. IV Endokrine-og ernæringssykdommer og metabolske forstyrrelser

 • Diabetes mellitus type II insulinavhengig kodes som E10.
 • Ang. s. 68 i volum 2; denne regelen brukes kun der hvor diabetes er spesifisert
 • Ingen sammenheng mellom diab. og sepsis
 • Kode E854 brukes kun der hvor ett organ er affisert med amyloidose. Er derimot flere organer affisert brukes kode E859

 

Kap. V Psykiske og adferdsmessige forstyrrelser

 • Senil demens (F03) kan ikke føre til apoplexia cerebri (I64) i sekvens. Vasculær demens (F01) kan derimot føre til apoplexia cerebri (I64).

 

Kap. VI Sykdommer i nerveystemet

 • Lewy-body legeme sykdom kodes på G980.
 • Mb. Parkinson kodes som underliggende til hjerneslag når det står i sekvens og når parkinson er definert som alvorlig/severe/grav.

 

Kap. VII Sykdommer i øye

 

Kap. VIII Sykdommer i øre

 

Kap. IX Sykdommer i sirkulasjonssytemet

 • Atrieflimmer (I48) prefereres framfor atreiosclerose (I70)
 • Har man en hjerneblødning (I61) eller en rupturert subarachnoidalblødning (I60) med en medfødt aneurysme i hjernen (Q28) blir UC hjerneblødning (I61) eller rupturert subarachnoidalblødning (I60) med Q28 som medvirkende.

 

Kap. X Sykdommer i respirasjonssystemet

 • Diffuse luftveisinfeksjoner sidestilles med pneumoni: se Notat 2000/51 s. 7
 • Bilaterale lungeembolier skal bli underliggende når den står alene i del 1 eller når det ikke foreligger en klar sekvens.
 • Har vi akutt resp. svikt på 1a og KOLS på 1b slås dette sammen til J441.

 

Kap. XI Sykdommer i fordøyelsessystemet

 • Mb. Chron, K50, fører ikke til C22

 

Kap. XII Hud og underhud

 

Kap. XIII Sykdommer i muskel-skjelettsystemet og bindevevssykdommer

 

Kap. XIV Sykdommer i kjønns- og urinorganene

 

Kap. XV Graviditet, fødsel og barseltid

 

Kap. XVI Visse tilstander med begynnelse i den perinatale perioden

 

Kap. XVII Medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik

 

Kap. XVIII Symptomer, tegn og abnormale kliniske og lab. funn, ikke klass. andre steder

 • Multiorgansvikt kodes på R688 når ikke andre diagnoser står oppført på dødsmelding, eller det ikke er mulig å innhente flere opplysniger. Står det andre koder blir ikke multiorgansvikt kodet.

 

Kap. XIX Skader, forgiftning og visse andre konsekvenser av ytre årsaker

 

Kap. XX Ytre årsaker til sykdommer, skader og dødsfall

 • Alle dødsfall ved dykking kodes på W94.
 • Fra 1998 oppfattes inngrep som operasjon. De skal kodes på Y84-, (medisinske prosedyrer) og markeres som operasjon.

 

Retningslinjer for utsending av tilleggsopplysninger:

Tilleggsopplysninger vedr. mors subita:

Hvis pas. dør hjemme:

 • vurdere om det skal sendes ut tillegg der hvor utsteder og behl. lege er den samme.
 • vurdere om det skal sendes ut tillegg hvis behandlede lege mangler og vedk. er eldre

 

Dør pas. på insti/sykehus:

 • sendes tillegg hvis avdøde er under 90 år.

 

Pneumoniskjema:

 • kun til sykehus, og avdøde er under 75 år

 

Tilleggsopplysningsskjemaer når det gjelder Oslo:

 • Når det gjelder dødsmeldinger fra Oslo som er ufullstendige og/eller mangler opplysninger, sendes det i utgangspunktet kun ut til institusjoner. Innkommet svar som vi har sendt til bydelsoverlegene eller kommuneoverlegen er enten ikke utfylt eller så dårlig utfylt at SSB har valgt å ikke prioritere å sende ut tilleggsopplysninger dit. Dette gjelder alle typer spørsmål, ikke bare når det står mors subita på dødsmeldingen.

Kontakt