Kjøretid i helseforetakenes opptaksområder og fylker. Median. 2019

Tilbake til artikkelen

Kjøretid i helseforetakenes opptaksområder og fylker. Median. 2019
  Minutter
Helseforetakenes opptaksområde  
Oslo universitetssykehus 10
Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) 13
Vestre Viken 14
Helse Stavanger 16
Helse Ber​gen 19
St. Olavs hospital 20
Sørlandet sykehus 21
Sykehuset Østfold 23
Sykehuset i Vestfold 23
Helse Fonna​ 23
Sykehuset i Telemark 27
Helse Møre og Romsdal 27
Akerhus universitetssykehus 28
Helgelandssykehuset 33
Sykehuset Innlandet 34
Nordlandssykehuset 34
Helse Nord-Trøndelag 37
Finnmarkssykehuset 54
Helse Førde 68
Nordlandssykehuset (vestlige 50%) og Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) (østlige 50%) 96
   
Fylke  
Oslo 10
Troms 13
Buskerud 16
Rogaland 16
Aust-Agder 20
Hordaland 21
Vest-Agder 22
Østfold 23
Vestfold 23
Akershus 24
Telemark 27
Møre og Romsdal 27
Trønderlag 28
Oppland 32
Hedmark 33
Nordland 33
Finnmark 54
Sogn og Fjordane 68

Faktaside