Tabell

Kjøretid i helseforetakenes opptaksområder og fylker. Median. 2019
 Minutter
Helseforetakenes opptaksområde 
Oslo universitetssykehus10
Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)13
Vestre Viken14
Helse Stavanger16
Helse Ber​gen19
St. Olavs hospital20
Sørlandet sykehus21
Sykehuset Østfold23
Sykehuset i Vestfold23
Helse Fonna​23
Sykehuset i Telemark27
Helse Møre og Romsdal27
Akerhus universitetssykehus28
Helgelandssykehuset33
Sykehuset Innlandet34
Nordlandssykehuset34
Helse Nord-Trøndelag37
Finnmarkssykehuset54
Helse Førde68
Nordlandssykehuset (vestlige 50%) og Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) (østlige 50%)96
  
Fylke 
Oslo10
Troms13
Buskerud16
Rogaland16
Aust-Agder20
Hordaland21
Vest-Agder22
Østfold23
Vestfold23
Akershus24
Telemark27
Møre og Romsdal27
Trønderlag28
Oppland32
Hedmark33
Nordland33
Finnmark54
Sogn og Fjordane68