Stabilt sykefravær

Publisert:

Det sesong- og influensajusterte sykefraværet var på 5,9 prosent i 2. kvartal 2019. Dette er omtrent uendret de siste syv årene. Nivået på sykefraværet er ikke kommet nærmere IA-avtalens mål om 10 prosent reduksjon for perioden 2019-2022.

 

Det sesong- og influensajusterte sykefraværet har vært stabilt de siste årene, viser tall fra sykefraværsstatistikken. Figur 1 viser at dette gjelder både det egenmeldte og det legemeldte sykefraværet.

Figur 1. Sesong- og influensajusterte sykefraværsprosenter, etter type sykefravær

Egenmeldt og legemeldt Egenmeldt Legemeldt
2. kv. 2000 6.56 0.75 5.81
3. kv. 2000 6.51 0.75 5.76
4. kv. 2000 6.46 0.74 5.72
1. kv. 2001 6.5 0.75 5.75
2. kv. 2001 6.61 0.78 5.83
3. kv. 2001 6.84 0.77 6.07
4. kv. 2001 6.79 0.75 6.05
1. kv. 2002 6.84 0.78 6.05
2. kv. 2002 6.93 0.79 6.14
3. kv. 2002 7.08 0.8 6.28
4. kv. 2002 7.27 0.88 6.39
1. kv. 2003 7.29 0.79 6.51
2. kv. 2003 7.47 0.83 6.65
3. kv. 2003 7.55 0.85 6.7
4. kv. 2003 7.52 0.89 6.63
1. kv. 2004 7.26 0.84 6.42
2. kv. 2004 6.91 0.84 6.07
3. kv. 2004 6.01 0.9 5.11
4. kv. 2004 5.86 0.89 4.98
1. kv. 2005 5.98 0.93 5.06
2. kv. 2005 6.03 0.94 5.09
3. kv. 2005 6 0.88 5.12
4. kv. 2005 6.2 0.87 5.33
1. kv. 2006 6.39 0.93 5.46
2. kv. 2006 6.32 0.91 5.41
3. kv. 2006 6.29 0.91 5.38
4. kv. 2006 6.23 0.91 5.33
1. kv. 2007 6.08 0.89 5.19
2. kv. 2007 6.15 0.9 5.25
3. kv. 2007 6.26 0.94 5.32
4. kv. 2007 6.3 0.96 5.34
1. kv. 2008 6.38 0.95 5.43
2. kv. 2008 6.42 0.94 5.48
3. kv. 2008 6.38 0.93 5.46
4. kv. 2008 6.46 0.97 5.49
1. kv. 2009 6.52 0.93 5.59
2. kv. 2009 6.71 0.92 5.79
3. kv. 2009 6.67 0.92 5.75
4. kv. 2009 6.38 0.93 5.46
1. kv. 2010 6.18 0.97 5.21
2. kv. 2010 6.12 0.95 5.17
3. kv. 2010 6.24 0.97 5.27
4. kv. 2010 6.32 0.96 5.36
1. kv. 2011 6.29 0.92 5.37
2. kv. 2011 6.17 0.94 5.23
3. kv. 2011 5.91 0.96 4.94
4. kv. 2011 5.91 0.94 4.96
1. kv. 2012 5.86 0.94 4.92
2. kv. 2012 5.71 0.87 4.83
3. kv. 2012 5.79 0.84 4.94
4. kv. 2012 5.96 0.99 4.97
1. kv. 2013 5.86 0.91 4.95
2. kv. 2013 5.85 1.01 4.83
3. kv. 2013 5.67 0.89 4.77
4. kv. 2013 5.75 0.92 4.83
1. kv. 2014 5.82 0.95 4.87
2. kv. 2014 5.79 0.93 4.86
3. kv. 2014 5.9 1.01 4.89
4. kv. 2014 5.75 0.89 4.86
1. kv. 2015 5.82 0.97 4.85
2. kv. 2015 5.87 0.95 4.92
3. kv. 2015 5.9 0.95 4.95
4. kv. 2015 5.76 0.88 4.88
1. kv. 2016 5.64 0.85 4.79
2. kv. 2016 5.74 0.88 4.86
3. kv. 2016 5.77 0.89 4.88
4. kv. 2016 5.85 0.95 4.9
1. kv. 2017 5.84 0.88 4.96
2. kv. 2017 5.96 0.99 4.97
3. kv. 2017 5.88 0.92 4.96
4. kv. 2017 5.92 0.9 5.02
1. kv. 2018 5.76 0.86 4.89
2. kv. 2018 5.68 0.85 4.83
3. kv. 2018 5.75 0.86 4.89
4. kv. 2018 5.79 0.84 4.95
1. kv. 2019 5.85 0.88 4.97
2. kv. 2019 5.86 0.87 4.99

Ikke nærmere IA-målsetning

Etter at den nye IA-avtalen ble signert, er en viktig målsetning at sykefraværet skal reduseres med 10 prosent sammenlignet med 2018. Sammenlignet med årsgjennomsnittet av de sesong- og influensajusterte tallene for 2018, var det en økning i sykefraværet på 2 prosent i 2. kvartal 2019. Figur 2 viser utviklingen i det sesong- og influensajusterte sykefraværet og målsettingen i IA-avtalen, som gjelder for årene 2019-2022.

Figur 2

Figur 2. "Sesong- og influensajustert sykefraværsprosent. Faktisk utvikling, årsgjennomsnitt for 2018 og målsettingen i IA-avtalen 2019-2022"

Lavest sykefravær i Oslo og Rogaland

Fordelt etter arbeidssted, hadde Oslo og Rogaland det laveste nivået på sykefraværet med henholdsvis 4,8 og 5 prosent, mens Nordland lå høyest med 6,8 prosent i 2. kvartal 2019. Aust-Agder, Vestfold og Troms var de eneste fylkene med nedgang sammenlignet med 2. kvartal 2018, mens sykefraværet i de øvrige fylkene økte. Disse tallene er ikke sesong- og influensajusterte, og vi sammenligner derfor med samme kvartal året før.

Figur 3. Egen- og legemeldt sykefravær etter arbeidsstedsfylke

ØSTFOLD 6.3
AKERSHUS 5.7
OSLO 4.8
HEDMARK 6
OPPLAND 6.3
BUSKERUD 5.7
VESTFOLD 5.6
TELEMARK 6
AUST-AGDER 5.9
VEST-AGDER 5.7
ROGALAND 5
HORDALAND 5.8
SOGN OG FJORDANE 5.5
MØRE OG ROMSDAL 6
TRØNDELAG 5.8
NORDLAND 6.8
TROMS - ROMSA 6.2
FINNMARK - FINNMÁRKU 6.7
Figur 3. Egen- og legemeldt sykefravær etter arbeidsstedsfylke
ØSTFOLD 6.3
AKERSHUS 5.7
OSLO 4.8
HEDMARK 6
OPPLAND 6.3
BUSKERUD 5.7
VESTFOLD 5.6
TELEMARK 6
AUST-AGDER 5.9
VEST-AGDER 5.7
ROGALAND 5
HORDALAND 5.8
SOGN OG FJORDANE 5.5
MØRE OG ROMSDAL 6
TRØNDELAG 5.8
NORDLAND 6.8
TROMS - ROMSA 6.2
FINNMARK - FINNMÁRKU 6.7

Sykefraværsstatistikken blir publisert i samarbeid med NAV.

Faktasider