Flere 18-åringer med «null hull»

Publisert:

Endret:

I 2019 rapporterte tannhelsetjenesten at 29,4 prosent av de undersøkte 18-åringer var i «null hull»-gruppen. Dette er over 7 prosentpoeng høyere enn i 2015. Andelen 18-åringer med «null hull» økte mest i Hedmark denne perioden.

Den offentlige tannhelsetjenesten kaller årlig inn barn og unge mellom 3 og 18 år til undersøkelser. I 2019 ble i overkant av 245 000 personer i denne gruppen undersøkt, viser nye tall fra statistikken Tannhelsetenesta. Tannhelseresultater for utvalgte indikatorårskull blir oversendt SSB fra fylkeskommunene, som del av KOSTRA-rapporteringen.

Anbefalinger for statusundersøkelser

I Nasjonal faglig retningslinje for Tannhelsetjenesten for barn og unge 0-20 år, anbefaler Helsedirektoratet at barn og unge i alderen 3-20 år bør få en statusundersøkelse ved 3-, 5-, 12-, 15-, og 18 års alder.

Over 80 prosent av landets 18-åringer ble undersøkt på landsbasis i fjor. Dette er 4 prosentpoeng flere enn i 2015, og tilsvarer nesten 51 000 personer.

Pene smil i Hedmark

Alle fylkene hadde en større andel 18-åringer som aldri har hatt kariesforekomst i 2019 enn de hadde i 2015. Endringen var størst for Hedmark, der andelen økte med 14 prosentpoeng i perioden, fra 29 til 43 prosent. Hedmark har rapportert den største andelen 18-åringer med «null hull» for samtlige år i perioden fra 2015 til 2019.

Gap mellom regionene

Andelen 18-åringer som blir undersøkt har holdt seg temmelig stabil i perioden fra 2015 til 2019, både for landet samlet sett og for hvert enkelt fylke, men forskjellene mellom fylkene er tydelige. I 2019 var det tre fylker som undersøkte over 90 prosent av sine 18-åringer, mens fire fylkeskommuner undersøkte under 70 prosent av personene i denne aldersgruppen.

Figur 1. Andelen 18-åringer undersøkt i 2019, utvalgte fylker

Gjennomsnitt
1000 Vest-Agder fylkeskommune 64
0300 Oslo kommune 66
0700 Vestfold fylkeskommune 67
0800 Telemark fylkeskommune 69
0500 Oppland fylkeskommune 90
1900 Troms fylkeskommune Romsa fylkagielda 91
1500 Møre og Romsdal fylkeskommune 94

Flest undersøkte 18- åringer i Oppland

Oppland undersøkte over 90 prosent av sine 18-åringene hvert år i perioden 2015 til 2019, relativt sett flest av alle. Fem andre fylker undersøkte årlig over 80 prosent av sine 18-åringer i samme periode. Figur 3 viser andelen av undersøkte 18-åringer som aldri har hatt kariesforekomst i disse seks fylkene, sammenliknet med landssnittet.

1 Rettet 23.06.2020

Figur 2. Andel av undersøkte 18-åringer som aldri har hatt kariesforekomst, utvalgte fylker og landssnitt

2015 2016 2017 2018 2019
0400 Hedmark fylkeskommune 28.7 32.8 37.4 35.2 42.7
0500 Oppland fylkeskommune 25.2 24.5 28.9 30.1 30.6
0900 Aust-Agder fylkeskommune 19.0 20.9 23.3 26.6 27.7
1400 Sogn og Fjordane fylkeskommune 26.7 27.3 31.6 28.0 33.2
1800 Nordland fylkeskommune 17.0 20.0 21.1 23.7 27.9
1900 Troms fylkeskommune Romsa fylkagielda 18.8 20.3 21.9 24.1 25.5
Landet 21.9 23.6 26.6 26.7 29.4

Stabilt blant barna

Andelen 5- og 12-åringer med «null hull» har en jevnere utvikling i perioden fra 2015 til 2019, både på landsbasis og på fylkesnivå, enn 18-åringene. For de siste fem årene er landsgjennomsnittet for undersøkte 12-åringer uten hull 60 prosent, og 80 prosent for 5-åringene. I 2019 er det igjen Hedmark som har den høyeste andelen undersøkte som aldri har hatt kariesforekomst, både for 12-åringer (78 prosent) og 5-åringer (86 prosent).

1 Rettet 23.06.2020

Figur 3. Andel undersøkte 5-, 12-, og 18-åringer som aldri har hatt kariesforekomst, landet

2015 2016 2017 2018 2019
5-åringer 81.7 80.2 81.3 81.3 81.1
12-åringer 59.6 59.2 60.0 60.4 63.5
18-åringer 21.9 23.6 26.6 26.7 29.4

Faktaside