Publisert Tittel Åpne
2. juni 2020 Flere konsultasjoner hos fastleger og legevakt i fjor Artikkel
13. juni 2019 Små endringer i bruk av fastlegene Artikkel
12. juni 2018 Vekst i bruk av fastlegene i 2017 Artikkel
12. juni 2017 Ungdom går mer til legen Artikkel