37 døde i arbeidsulykker i fjor

Publisert:

Det ble registrert 37 dødsulykker i arbeidslivet i 2018. Dette er det laveste antallet siden 2000.

De siste årene har det vært relativt små endringer i antall arbeidsulykker med dødelig utfall i norsk arbeidsliv. Tilsynsmyndighetene har i sum registrert 37 dødsfall i forbindelse med en arbeidsulykke i 2018, viser nye tall fra statistikken Arbeidsulykker.

Tilsynsmyndighetene i Norge

Arbeidsulykker med dødelig utfall skal ved lov rapporteres til relevant tilsynsmyndighet, herunder Arbeidstilsynet, Luftfartstilsynet, Petroleumstilsynet, og Sjøfartsdirektoratet:

- Arbeidstilsynet: Arbeidsulykker på norsk eller utenlandsk landterritorium

- Luftfartstilsynet: Arbeidsulykker i sivil luftfart med norsk- eller utenlandsregistrert fartøy innenfor norsk område. I enkelte tilfeller er ulykker med norskregistrert luftfartøy på utenlands territorium meldepliktig.

- Petroleumstilsynet: Arbeidsulykker ved petroleumsvirksomhet knyttet til undersjøiske forekomster av petroleum.

- Sjøfartsdirektoratet: Arbeidsulykker hvor norske fartøy er involvert (uavhengig hvor hendelsen inntreffer), samt utenlandskregistrerte fartøy ved hendelser i norsk territorialfarvann.

Figur 1. Arbeidsulykker med dødelig utfall, etter tilsynsmyndighet

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Sjøfartsdirektoratet 26 21 24 18 29 12 9 15 5 18 11 9 8 6 16 7 5 7 8
Petroleumstilsynet 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Luftfartstilsynet 1 0 0 0 0 0 2 0 6 1 1 1 3 0 2 0 15 8 1
Arbeidstilsynet 57 37 39 50 38 48 31 37 51 42 46 53 36 48 43 32 25 28 28

Laveste antall dødsulykker siden 2000

Antallet dødsulykker i 2018 er det laveste antallet som er registrert hos tilsynsmyndighetene i norsk arbeidsliv siden 2000. Fra 2000 til 2018 har antallet dødsulykker gått ned fra 85 til 37, noe som tilsvarer en reduksjon på 48 dødsulykker eller 56 prosent i perioden.

I landbasert arbeidsliv var antallet dødsulykker 28 i 2018, og tallet er med det mer enn halvert fra 2000. Antallet dødsulykker i sjøfart var 8 i 2018, og over tid holder antallet seg stabilt under 10.

For henholdsvis Petroleumstilsynet og Luftfartstilsynets tilsynsområder var det null og én arbeidsulykker med dødelig utfall i 2018. For førstnevnte er det få eller ingen registrerte dødsulykker fra et år til et annet. For sistnevnte står det lave antallet dødsulykker i 2018 i kontrast til antallet dødsulykker registrert på Luftfartstilsynets tilsynsområde i henholdsvis 2016 og 2017, da statistikken ble påvirket av alvorlige hendelser.

Faktasider

Kontakt