276891
276891
forskning
2016-09-01T10:00:00.000Z
no

Arbeidssøkere blir motløse i nedgangsperioder

Publisert:

For mange arbeidssøkere virker sjansene for å finne jobb så lave at de økonomiske og psykologiske kostnadene ved arbeidssøking overstiger verdien av å lete etter jobb. Innvandrerkvinner bruker mest tid og krefter på arbeidssøking.

I studien « Discouraged worker effects and barriers against employment for immigrant and non-immigrant women» analyserer forskerne John K. Dagsvik, Tom Kornstad og Terje Skjerpen den såkalte motløs arbeider-effekten, som viser seg å variere i takt med den økonomiske situasjonen samfunnet ellers befinner seg i. Det er gjennomført separate analyser for gifte/samboende kvinner som har innvandret til Norge fra ikke-vestlige land og for gifte/samboende kvinner født i Norge.

Innvandrerkvinner bruker mest tid og krefter på å søke arbeid

Resultatene viser at de beregnede kostnadene per tidsenhet av å søke arbeid, er vesentlig høyere for kvinner født i Norge sammenliknet med innvandrerkvinner. En rimelig forklaring på dette er at kvinner født i ikke-vestlige land har bakgrunn fra miljøer hvor de er vant til å gjøre en større innsats for å skaffe seg arbeid, sammenliknet med kvinner født i Norge. Imidlertid er de forventede totalkostnadene ved å skaffe seg arbeid større for kvinner født i ikke-vestlige land enn for kvinner født i Norge. Grunnen til dette er at kvinner født i ikke-vestlige land typisk må søke over lengre tid enn kvinner født i Norge fordi sannsynligheten for å få en akseptabel jobb er vesentlig lavere for kvinner fra ikke-vestlige land.

Følgelig er andelen motløse arbeidere mye høyere for noen grupper av innvandrerkvinner fra ikke-vestlige land enn for kvinner født i Norge, til tross for at de forventede kostnadene per tidsenhet ved å søke arbeid er vesentlig lavere for innvandrerkvinner fra ikke-vestlige land.

Forskerne presenterer et nytt teoretisk rammeverk for analyse av jobbsøking, som deretter benyttes til å analysere motløs arbeider-effekten.. Studien er basert på data fra den norske Arbeidskraftsundersøkelsen for perioden 1988-2010.

Kontakt