118856
118856
forskning
2011-04-18T07:00:00.000Z
no

Selvforsterkende effekter mellom bolig- og kredittmarkedet i Norge

Publisert:

Stigende gjeld og økende eiendomspriser driver hverandre. Husholdningenes og bankenes atferd gir selvforsterkende effekter mellom bolig- og kredittmarkedet. Økt rente demper boligprisveksten ved å redusere gjeldsopptak og inntekt for husholdningene.

Det viser studien Self-reinforcing effects between housing prices and credit. Evidence from Norway av André K. Anundsen og Eilev S. Jansen. Dette er første studien som dokumenterer at slike selvforsterkende effekter faktisk er til stede i Norge.

Kan bidra til boligbobler

I økonomiske modeller med perfekte markeder og rasjonelle aktører vil en umotivert boligprisøkning gi forventninger om framtidig prisfall. Det stopper boligbobler. Studien til Anundsen og Jansen gjenspeiler imidlertid at husholdningenes og bankenes atferd tvert imot kan bidra til overvurderte boligpriser:

Høyere boligpriser øker lånebehovet ved boligkjøp. Bankene ser på sin side at panteverdien har økt. I tillegg reduseres risikoen for tap på bankenes eksisterende lånemasse, og dette stimulerer bankene til raskere utlånsekspansjon. Når husholdningene får økte lån, vil de by opp prisen på bruktboliger.

Tallfester samspillet i modell for 1986-2008

Studien tallfester samspillet i en modell for både bolig- og kredittmarkedet. For perioden 1986-2008 finner forskerne at boligprisene påvirkes av husholdningenes gjeld, og gjelden bestemmes av boligverdien. Dette innebærer selvforsterkende spiraler. I tillegg drives utviklingen av mer fundamentale forhold som disponibel inntekt og rentenivået. Økt rente slår direkte ut i redusert gjeldsopptak. Økt rente har også en dempende effekt på boligprisene, men bare indirekte via lavere gjeldsvekst og redusert inntekt for husholdningene.

Les hele studien:

Discussion paper Self-reinforcing effects between housing prices and credit. Evidence from Norway

 

Mer informasjon:

Eilev S. Jansen , forsker i Statistisk sentralbyrå, t.lf. 21 09 49 07.

André Kallåk Anundsen, stipendiat ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, tlf. 22 85 44 84.