118401
118401
forskning
2013-06-07T11:44:00.000Z
no

Eilev S Jansen

Akademisk grad
cand.oecon
Stilling
Forsker 0
Telefon
91387583
Mobil
91387583
E-post
Eilev.Jansen@ssb.no
Last ned cv (104 KB)

Om Eilev S Jansen

Min forskning er hovedsaklig knyttet til makroøkonomisk modellbygging og anvendt økonometri. Det siste har gjennom år omfattet både analyse av paneldata og tidsrekkeanalyse av makroøkonomiske data. I boken The Econometrics of Macroeconomic Modelling (utgitt på forlaget Oxford University Press i 2005) - som er et fellesarbeid med tre kollegaer - har vi gjort rede for et empirisk forskningsprogram for hvordan en økonomi som den norske kan beskrives i tall ved hjelp av statistiske metoder. Siden høsten 2005 har jeg fulgt dette programmet i arbeid med de makroøkonomiske modellene KVARTS og MODAG i Statistisk sentralbyrå  

Utvalgte publikasjoner

 1. Kan formueseffekter forklare utviklingen i privat konsum?, Samfunnsøkonomen, 2009(5)
  Forfattere
  Eilev S. Jansen
 2. Jansen E.S.(2005): The Econometrics of Macroeconomic Modeling, Oslo, Oxford University Press - Advanced Texts in Econometrics, 360
  Forfatter
  Eilev S Jansen
 3. The NOK/euro exhange rate after inflation targeting: The interest rate rules, Discussion Paper 501
  Forfattere
  Roger Bjørnstad, Eilev S. Jansen
 4. Makromodellering av kommunesektorens økonomiske tilpasning, Rapporter 2008/7
  Forfattere
  Eilev S. Jansen, Dag Kolsrud
 5. Jansen E.S. og V. Christiansen (1978): Implicit social preferences in the Norwegian system of indirect taxation, Journal of Public Economics, 10, 217-245
  Forfattere
  Eilev S Jansen
  V. Christiansen
 6. Jansen E.S. og F.R Førsund (1977): On estimating average practice and best practice homothetic production function via cost functions, International Economic Review, 18, 463-476
  Forfattere
  Eilev S Jansen
  F.R Førsund
 7. E. Biørn og Jansen E.S. (1983): Individual effects in a system of demand functions, Scandinavian Journal of Economics, 85, 461-483
  Forfattere
  E. Biørn
  Eilev S Jansen
 8. Jansen E.S., og Ø. Eitrheim (2002): Progress from forecast failure – The Norwegian Consumption Function, Econometrics Journal, 5 1, 40-64
  Forfattere
  Eilev S Jansen
  Ø. Eitrheim
 9. Jansen E.S. og T. Teräsvirta (1996): Testing parameter constancy and super exogeneity in econometric equations, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 58 4, 735 - 763
  Forfattere
  Eilev S Jansen
  T. Teräsvirta
 10. Jansen E.S.(2002): Statistical issues of macroeconomic modelling, Scandinavian Journal of Statistics, 29 2, 193-217.
  Forfatter
  Eilev S Jansen
 11. Jansen E.S., og G. Bårdsen (2003): Econometric Inflation Targeting, Econometrics Journal, 6 2, 429-460
  Forfattere
  Eilev S Jansen
  G. Bårdsen
 12. Jansen E.S., og G. Bårdsen (2004): Econometric evaluation of the New Keynesian Phillips curve, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 66 1, 671- 686
  Forfattere
  Eilev S Jansen
  G. Bårdsen
 13. E. Bjørn og Jansen E.S. (1982): Econometrics of incomplete cross-section/time-series data: Consumer demand in Norwegian households 1975-1977, Samfunnsøkonomiske studier, 52, Oslo, Statistics Norway
  Forfattere
  E. Bjørn
  Eilev S Jansen