På grunn av vedlikehold kan ssb.no og Statistikkbanken være ustabil i lange perioder i løpet av helgen, og helt utilgjengelig lørdag 16. oktober fra kl 17:00 til 21:00. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

289318
289318
forskning
2016-12-23T08:00:00.000Z
no

En finansiell akselerator i foretakssektoren gir bedre økonomisk modell

Publisert:

Denne rapporten dokumenterer en nyutviklet finansiell delmodell og beskriver hvordan denne inkorporeres i SSBs makroøkonometriske modell, KVARTS, som gjør det mulig å fange opp finansielle akseleratormekanismer i samspillet mellom realøkonomien og finansmarkedene.

I den finansielle delmodellen bestemmes norske aksjekurser og aggregert kreditt simultant ved at høyere aksjekurser leder til mer kreditt og vice versa. Dette systemet påvirkes gjensidig og simultant av foretaksinvesteringene, og bidrar til å forlenge og forsterke konjunktursvingninger generelt og effekten av finansielle sjokk spesielt. Skiftberegninger illustrerer hvordan KVARTS’ representasjon av norsk økonomis virkemåte endres ved denne modellutvidelsen.