Publikasjon

Rapporter 2016/44

Betydningen av en finansiell akselerator i foretakssektoren

Estimeringsresultater og virkningsberegninger med den makroøkonometriske modellen KVARTS

Innhold

Denne rapporten dokumenterer en nyutviklet finansiell delmodell og beskriver hvordan denne inkorporeres i SSBs makroøkonometriske modell, KVARTS, som gjør det mulig å fange opp finansielle akseleratormekanismer i samspillet mellom realøkonomien og finansmarkedene.

I den finansielle delmodellen bestemmes norske aksjekurser og aggregert kreditt simultant ved at høyere aksjekurser leder til mer kreditt og vice versa. Dette systemet påvirkes gjensidig og simultant av foretaksinvesteringene, og bidrar til å forlenge og forsterke konjunktursvingninger generelt og effekten av finansielle sjokk spesielt. Skiftberegninger illustrerer hvordan KVARTS’ representasjon av norsk økonomis virkemåte endres ved denne modellutvidelsen.

 

 

Kontakt