Rapporter 2016/44

Estimeringsresultater og virkningsberegninger med den makroøkonometriske modellen KVARTS

Betydningen av en finansiell akselerator i foretakssektoren

Denne rapporten dokumenterer en nyutviklet finansiell delmodell og beskriver hvordan denne inkorporeres i SSBs makroøkonometriske modell, KVARTS, som gjør det mulig å fange opp finansielle akseleratormekanismer i samspillet mellom realøkonomien og finansmarkedene.

I den finansielle delmodellen bestemmes norske aksjekurser og aggregert kreditt simultant ved at høyere aksjekurser leder til mer kreditt og vice versa. Dette systemet påvirkes gjensidig og simultant av foretaksinvesteringene, og bidrar til å forlenge og forsterke konjunktursvingninger generelt og effekten av finansielle sjokk spesielt. Skiftberegninger illustrerer hvordan KVARTS’ representasjon av norsk økonomis virkemåte endres ved denne modellutvidelsen.

 

 

Om publikasjonen

Tittel

Betydningen av en finansiell akselerator i foretakssektoren. Estimeringsresultater og virkningsberegninger med den makroøkonometriske modellen KVARTS

Ansvarlig

Andreas Benedictow og Roger Hammersland

Serie og -nummer

Rapporter 2016/44

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Finansdepartementet

Emner

Metoder og dokumentasjon, Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9461-7

ISBN (trykt)

978-82-537-9460-0

ISSN

0806-2056

Antall sider

36

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt