118817
118817
forskning
2010-09-06T07:50:00.000Z
no

Internasjonal kvotehandel med endogene skatter

Publisert:

I et Discussion Paper ser forskerne Odd Godal og Bjart Holtsmark på effekter av et internasjonalt kvotemarked når de involverte landenes regjeringer lar markedsstrategiske hensyn bestemme størrelsen på den nasjonale utslippskvoten. I motsetning til nært relatert forskningslitteratur, som tegner et optimistisk bilde av egenskapene til et internasjonalt kvotemarked, er konklusjonen i denne studien mer pessimistisk.

 

Sammendrag av Discussion Papers 626 International emissions trading with endogenous taxes :

Motivert av klimaproblemet ser denne studien på effekter av et internasjonalt kvotemarked når de involverte landenes regjeringer lar markedsstrategiske hensyn bestemme størrelsen på den nasjonale utslippskvoten. I motsetning til nært relatert forskningslitteratur, som tegner et optimistisk bilde av egenskapene til et internasjonalt kvotemarked, er konklusjonen i denne studien mer pessimistisk. Studien finner at selv om et internasjonalt kvotemarked blomstrer og ser velfungerende ut, kan det skjule at det ikke fører til noen av de tiltenkte gunstige effektene med hensyn til kostnadsbesparelser og utslippsreduksjoner.

  Download publication in fulltext: