Økonomiske analyser, 7/1999

Tilbud og etterspørsel for ulike typer arbeidskraft

Publisert:

Arbeidsstyrken er sammensatt av personer med ulik utdanning og ulike kvalifikasjoner. Dersom tilbud og etterspørsel ikke vokser i takt, kan det oppstå mangel eller overskudd på ulike typer arbeidskraft. Med utgangspunkt i demografiske og økonomiske modeller har Statistisk sentralbyrå utviklet et beregningsopplegg som kan kaste lys over mulighetene for fremtidige ubalanser i arbeidsmarkedet. Med de forutsetninger som er lagt til grunn, viser en oppdatert analyse at det fortsatt kan bli mangel på både leger, sykepleiere og hjelpepleiere de nærmeste årene. Lav rekruttering til ingeniørstudiet kan også medvirke til underdekning for denne utdanningsgruppen. I tråd med resultatene fra tidligere analyser kan den økte tilgangen på studenter det siste tiåret derimot tilsi overskudd av samfunnsvitere. Dette kan i noen grad også gjøre seg gjeldende for humanister og jurister.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt