Statistiske analyser 060

Ressurser, rekruttering og resultater

Utdanning 2003

  • Publikasjonen er en del av serien
  • Utdanning

Bygger kunnskap om utdanning

Hovedmålsettingen med denne publikasjonen er å gi allmennheten og de ansatte i utdanningssektoren et overordnet bilde av utdanningens rolle og betydning i det norske samfunnet og i et internasjonalt perspektiv. Publikasjonen tar også sikte på å bidra til en kunnskapsbasert utvikling av utdanningssektoren. (05.12)

Om publikasjonen

Tittel

Utdanning 2003. Ressurser, rekruttering og resultater

Ansvarlig

Mona Raabe

Serie og -nummer

Statistiske analyser 060

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Høyere utdanning, Grunnskoler, Barnehager, Videregående utdanning

ISBN (elektronisk)

82-537-6504-5

ISBN (trykt)

82-537-6503-7

ISSN

1892-7521

Antall sider

238

Målform

Bokmål

Om Statistiske analyser

Statistiske analyser formidler statistikk til en bred leserkrets. Du skal kunne forstå det meste av innholdet uten å ha spesialkunnskaper om statistikk og metode. Her publiseres analyser av statistikk om et allment tilgjengelig og gjerne populært emne.

Kontakt