437152_tabell_449222_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/maaned
437152_tabell_449222
statistikk
2021-03-22T08:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
false

Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstofffebruar 2021, førebelse tal

Innhald

Sal av petroleumsprodukt, etter produkt. Millionar liter. Førebelse tal12
I altProsent
Februar 2021Februar 2020 - Februar 2021
1Volum på selt bilbensin og autodiesel er medrekna biodrivstoff
2Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
3Omfattar flybensin og asfalt (bitumen)
Petroleumsprodukt i alt510-10,4
Bilbensin66-9,6
Autodiesel219-0,9
Anleggsdiesel8218,8
Jetparafin25-69,5
Marine gassoljer100-2,9
Fyringsparafin0.
Lett fyringsolje650,0
Tungdestillat og tungolje5-28,6
Andre petroleumsprodukt37-36,4