375556_tabell_392280_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/maaned
375556_tabell_392280
statistikk
2019-07-23T08:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
false

Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoffjuni 2019, førebelse tal

Innhald

Sal av petroleumsprodukt, etter produkt. Millionar liter. Førebelse tal1
I altProsent
Juni 2019Juni 2018 - Juni 2019
1Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2Omfattar flybensin og asfalt (bitumen)
Petroleumsprodukt i alt725-5,7
Bilbensin98-4,9
Autodiesel256-3,4
Anleggsdiesel76-8,4
Jetparafin1031,0
Marine gassoljer115-10,9
Fyringsparafin0.
Lett fyringsolje4-63,6
Tungdestillat og tungolje9-18,2
Andre petroleumsprodukt263-1,6