Tabell

Sal av petroleumsprodukt, etter produkt. Millionar liter. Førebelse tal1
I altProsent
Juni 2019Juni 2018 - Juni 2019
1Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2Omfattar flybensin og asfalt (bitumen)
Petroleumsprodukt i alt725-5,7
Bilbensin98-4,9
Autodiesel256-3,4
Anleggsdiesel76-8,4
Jetparafin1031,0
Marine gassoljer115-10,9
Fyringsparafin0.
Lett fyringsolje4-63,6
Tungdestillat og tungolje9-18,2
Andre petroleumsprodukt263-1,6