330604_tabell_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/maaned
330604_tabell
statistikk
2018-08-16T08:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
false

Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoffjuli 2018, førebelse tal

Innhald