Tabell

Sal og prisar på petroleumsprodukt. Millioner liter og kroner. Førebelse tal12
Juli 2018Juli 2017Endring i prosent
Juli 2017 - Juli 2018
1Bensin blyfri 95 oktan
2Prisene er gjennomsnittlige utsalgspriser innhentet til konsumprisindeksen. Prisene inkl. skatter og avgfiter.
3Avgiftspliktig diesel
 
Samla sal av petroleumsprodukt7507105,6
Bilbensin1151150,0
Autodiesel32492480,4
 
Autodiesel, pris14,9413,3012,3
Bilbensin, pris15,8314,588,6