Tabell

Sal av petroleumsprodukt, etter produkt. Millionar liter. Førebelse tal1
I altProsent
Juli 2018Juli 2017 - Juli 2018
1Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2Omfattar flybensin og asfalt (bitumen)
Petroleumsprodukt i alt7505,6
Bilbensin1150,0
Autodiesel2490,4
Anleggsdiesel7510,3
Jetparafin1094,8
Marine gassoljer1071,9
Fyringsparafin0-100,0
Lett fyringsolje5-54,5
Tungdestillat og tungolje1344,4
Andre petroleumsprodukt27661,7