286061_tabell_300508_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/maaned
286061_tabell_300508
statistikk
2017-03-20T08:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
false
Statistikken viser priser og salg av ulike petroleumsprodukt fordelt på kjøpegrupper per måned. I februar 2017 ble det solgt 598 millioner liter petroleumsprodukter.

Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstofffebruar 2017, førebelse tal

Innhald

Sal og prisar på petroleumsprodukt. Millioner liter og kroner. Førebelse tal12
Februar 2017Februar 2016Endring i prosent
Februar 2016 - Februar 2017
1Bensin blyfri 98 oktan
2Prisene er gjennomsnittlige utsalgspriser innhentet til konsumprisindeksen. Prisene inkl. skatter og avgfiter.
3Avgiftspliktig diesel
 
Samla sal av petroleumsprodukt598637-6,1
Bilbensin7886-9,3
Autodiesel3244249-2,0
 
Autodiesel, pris13,8010,9526,0
Bilbensin, pris14,8712,9315,0