Tabell

Sal og prisar på petroleumsprodukt. Millioner liter og kroner. Førebelse tal12
Februar 2017Februar 2016Endring i prosent
Februar 2016 - Februar 2017
1Bensin blyfri 98 oktan
2Prisene er gjennomsnittlige utsalgspriser innhentet til konsumprisindeksen. Prisene inkl. skatter og avgfiter.
3Avgiftspliktig diesel
 
Samla sal av petroleumsprodukt598637-6,1
Bilbensin7886-9,3
Autodiesel3244249-2,0
 
Autodiesel, pris13,8010,9526,0
Bilbensin, pris14,8712,9315,0