286061_tabell_300505_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/maaned
286061_tabell_300505
statistikk
2017-03-20T08:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
false
Statistikken viser priser og salg av ulike petroleumsprodukt fordelt på kjøpegrupper per måned. I februar 2017 ble det solgt 598 millioner liter petroleumsprodukter.

Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstofffebruar 2017, førebelse tal

Innhald

Sal av petroleumsprodukt, etter produkt. Millionar liter. Førebelse tal1
I altProsent
Februar 2017Februar 2016 - Februar 2017
1Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2Omfattar flybensin og asfalt (bitumen)
Petroleumsprodukt i alt598-6,1
Bilbensin78-9,3
Autodiesel244-2,0
Anleggsdiesel65-4,4
Jetparafin801,3
Marine gassoljer89-21,2
Fyringsparafin2-50,0
Lett fyringsolje22-8,3
Tungdestillat og tungolje1250,0
Andre petroleumsprodukt260,0