Tabell

Sal av petroleumsprodukt, etter produkt. Millionar liter. Førebelse tal1
I altProsent
Februar 2017Februar 2016 - Februar 2017
1Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2Omfattar flybensin og asfalt (bitumen)
Petroleumsprodukt i alt598-6,1
Bilbensin78-9,3
Autodiesel244-2,0
Anleggsdiesel65-4,4
Jetparafin801,3
Marine gassoljer89-21,2
Fyringsparafin2-50,0
Lett fyringsolje22-8,3
Tungdestillat og tungolje1250,0
Andre petroleumsprodukt260,0